Profil společnosti Preditest s.r.o.

  • Firma PREDITEST poskytuje servisní činnosti v oblasti nedestruktivního testování, diagnostiky a experimentálních měření na energetických, chemických, strojních a stavebních zařízeních. Mezi hlavní aktivity firmy patří aplikace metody akustické emise při tlakových zkouškách, aplikace metody Magnetické paměti materiálu (MMM - Metal Magnetic Memory Method), vibrodiagnostika, tenzometrické měření, měření sil, provádění pevnostních výpočtů a výpočtů lomové mechaniky, odhad zbytkové životnosti zařízení, expertní a poradenské služby. Firma zaměstnává převážně inženýry z oblastí materiálového a jaderného výzkumu, mechaniky, elektrotechniky, strojírenství a dopravy. Nejen díky mnohaletému působení některých zaměstnanců firmy v oblasti vědy a výzkumu se firma Preditest může pochlubit výborným renomé doma i v zahraničí. Firma Preditest se účastní řady výzkumných projektů a spolupracuje s řadou výzkumných pracovišť. Podstatnou částí aktivit firmy je i obchodní zastoupení několika výrobců špičkové měřící techniky.
  • Naším mottem, které se snažíme naplňovat ve všech oblastech své působnosti, je:

" držet věci pod kontrolou!"

Více informací naleznete v sekcích:

  • Servisní činnosti
  • Obchodní zastoupení