Technické výpočty

  • určování zbytkové životnosti po dlouhodobém provozu

  • pevností výpočty

  • výpočty lomové mechaniky