Servisní činnost společnosti Preditest s.r.o.

  • Firma Preditest provádí defektoskopická měření aplikací metody akustické emise, metody MMM (Magnetic Memory Method),  měření silových účinků při zatěžování konstrukcí, tenzometrická měření, vibrační měření a diagnostiku. Další doménou firmy Preditest je provádění výpočtů pro stanovení zbytkové životnosti konstrukcí po jejich dlouhodobém provozu, dále výpočty lomové mechaniky a pevnostní výpočty.

  • Naše služby jsou využívány zejména v aplikovaném výzkumu, chemickém a energetickém průmyslu, ve strojírenství, stavebnictví a dopravě.

  • Chcete-li se o našich činnostech dozvědět více, využijte podrobnější informace v rubrice "Ke stažení", nebo kontaktujte naší firmu.