Technické výpočty

  • Naše výpočtové dovednosti využíváme jako teoretický podklad pro následná měření, k ověření výsledků měření nebo jako nadstavbu k provedeným měřením. Konfrontace měření a výpočtů nám dává jistotu v našich tvrzeních.

Provádíme:

  • pevnostní výpočty
  • výpočty lomové mechaniky a životnosti konstrukcí

 

(untitled)