Měření vibrací

  • Při měření vibrací je důležité klást důraz na správnou volbu měřícího zařízení, jeho správné nastavení a vhodnou metodiku měření.

  • Korektně naměřená data jsou základem pro vyhodnocení výsledků měření.

  • Firma Preditest používá piezoelektrických akcelerometrů a digitálních FFT analyzátorů pro zpracování signálu.

Chcete-li se o měření vibrací dozvědět více, využijte sekci:

  • Ke stažení

 

(untitled)