Piezoelektrická měřící technika

  • dynamometry a snímače sil

  • snímače kroutícího momentu

  • snímače deformace

  • snímače tlaku

  • snímače vibrací

  • vyhodnocovací jednotky